Danseuse Zorg

Zo lang en intensief als noodzakelijk,
zo kort als mogelijk maar niet minder dan maatschappelijk verantwoord

Hallo, wij zijn Danseuse Zorg

Wij zijn Danseuse Zorg, wij geloven dat ieder mens uniek is en dat ieder mens zich wil ontwikkelen. Een standpunt waar oprichter Jan Baas zich hard voor maakt. Wij bieden mensen met complexe problematiek hulp bij wonen, dag invulling, sociale relaties, financiën, gezondheid etc. Wij bieden zorg en ondersteuning aan de mensen die binnen de reguliere zorg niet de juiste zorg kunnen krijgen of kunnen vinden.

Danseuse Zorg wil groeien. Jan, Bianca en het team bieden 24 uur per dag zorg en zijn altijd binnen een half uur vanaf de plek waar we zorg bieden. Met deze uitbreidingen wil Danseuse groeien om zo meer mensen te kunnen helpen. 

Wij bieden Beschermd Wonen aan jongeren en (jong)volwassenen met uiteenlopende, meervoudige problematiek; een Licht Verstandelijke Beperking, ADHD, autisme en/of Psychiatrische problematiek waarbij er ondersteuning nodig is op alle levensgebieden.  

Wij bieden Beschermd Wonen plekken aan in Den Helder, Middenmeer, Kreileroord en Wieringenwerf. Ons personeel werkt vanuit verschillende plekken in de desbetreffende dorpen/steden. 

Onze missie is:

Wij zijn Danseuse Zorg, wij geloven dat ieder mens uniek is en dat ieder mens zich wil ontwikkelen. Met alles dat wij weten en kunnen zetten wij ons in voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke- en/of andere beperking die binnen de reguliere hulpverlening buiten de boot vallen. Wij bieden mensen met complexe problematiek hulp bij wonen, dag-invulling, sociale relaties, financiën, gezondheid etc. 

Visie

Wij bieden ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben, sluiten aan bij de eigen hulpvraag en bieden perspectief. Zo lang en intensief als noodzakelijk, zo kort als mogelijk maar niet minder dan maatschappelijk verantwoord. 

Doelstellingen

Het doel van wonen en opvang bij Danseuse zorg is de opvang van mensen met meervoudige problematiek in een veilige gestructureerde omgeving gericht op het ontwikkelen van de eigen regie en kracht op alle verschillende leefgebieden in goede afstemming met de omgeving.
Dit omvat dus zowel persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie als de kwaliteit van leven.
Het uiteindelijke doel is de cliënt de hoogste mate van zelfstandigheid te laten bereiken en de ondersteuning hieraan aan te passen. Dit houdt in dat sommige mensen zelfstandig zullen kunnen uitstromen en andere mensen langdurig een zekere mate van (ambulante) begeleiding nodig zullen hebben. 

Werkwijze

Dit doen wij door middel van ondersteunen, begeleiden, coachen, sturen aan, bieden praktische hulp, nemen indien nodig over, creëren veiligheid en structuur, leren cliënten handelingen en vaardigheden aan, blijven deze oefenen en onderhouden. Bevorderen, behouden, compenseren of actief herstellen van de belemmeringen in het functioneren. 

Danseuse Zorg is gespecialiseerd in

Het bieden van Beschermd Wonen aan:

Scroll naar boven