Klachtenregeling

We streven ernaar om jou/onze cliënten hulpverlening te bieden waar je tevreden over bent. Helaas zijn er soms situaties waarin dit niet het geval is en je dit kenbaar wil maken. Onze klachtenregeling is een stappenplan waarbij we je willen uitleggen wat je moet doen wanneer je een klacht hebt en wat wij doen om dit op te lossen. Deze klachtenregeling geld voor alle direct betrokkenen bij een client. Deze klachtenregeling is geschreven gericht aan de client zelf.

Onder een klacht wordt verstaan: een uiting van ontevredenheid over;
– handelen of niet-handelen door (een) medewerker(s) van Danseuse,
– over het nemen of genomen besluit door Danseuse dat gevolgen heeft voor betrokken(en).
De klager moet door de gedraging zelf geraakt zijn. Het klachtrecht is nadrukkelijk niet bedoeld om ongenoegen te uiten over zaken waarvan men zelf geen hinder van ondervindt.

 1. Wanneer je ontevreden bent over de geboden zorg, bespreek je dit allereerst met je Persoonlijk Begeleider. Mogelijk kan er in gesprek naar een oplossing worden gezocht. Geef aan dat het om een klacht gaat. Je Persoonlijk Begeleider zal dit zo rapporteren, jij kunt dit altijd meelezen.
  Indien het je niet lukt alleen in gesprek met je Persoonlijk Begeleider, lukt dit mogelijk wel met een andere bekende begeleiding van Danseuse erbij. Deze kun je hiervoor benaderen. 
 2. Als je het prettiger vindt om hier ondersteuning bij te krijgen van een klachtenfunctionaris, kun je dit aanvragen bij Klachtenportaal Zorg (zie alle contactgegevens onderaan deze brief). Een klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk iemand die je kan helpen met het indienen van een klacht.
  Dat iemand onafhankelijk is betekent in deze situatie dat diegene niet werkt voor Danseuse; niet betrokken is bij de hulpverlening en daardoor vooraf geen oordeel heeft. 
 3. Zowel de zorgaanbieder (wij, Danseuse) als jij kunnen een klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg vragen om ondersteuning. 
 4. Als je hulp hebt gevraagd aan Klachtenportaal Zorg gaat de bemiddelingsfase in. Nadat je je klacht schriftelijk hebt ingediend bij Danseuse, moet zij zich inzetten om binnen zes weken te komen tot een oplossing voor je klacht. In deze periode vinden bemiddelingsgesprekken plaats met de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg, Danseuse en jijzelf. Als resultaat hiervan ontvang je van Danseuse een onderbouwd oordeel over de klacht. Hierin wordt uitgelegd hoe de zorgaanbieder tegen de situatie aankijkt. Er staat bijvoorbeeld welke beslissingen zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht zijn getroffen. Hopelijk is het dan gezamenlijk gelukt om tot een oplossing van de klacht te komen.
 5. Als het niet lukt om binnen zes weken te reageren, mag dit verlengd worden met vier weken. De zorgaanbieder, Danseuse, moet jou daar van op de hoogte brengen met een uitleg. 
 6. Wanneer jij en je zorgaanbieder het eens zijn, is het nog mogelijk dat er alsnog een verlenging volgt om met elkaar in gesprek te blijven. 
 7. Ben je niet tevreden over de oplossing en behandeling van dek lacht, dan mag je de klacht laten voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ. 
 8. Deze erkende geschillencommissie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschillencommissie onderzoekt de situatie en doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. Dit betekent dat er een groep mensen onderzoek gaat doen en daarop beslissingen nemen met afspraken waar iedereen zich aan moet houden. 

Danseuse voldoet binnen deze klachtenregeling aan de voorschriften van de Wet kwaliteit, klachten, geschillen en Zorg. Op de website van de Rijksoverheid kun je deze voorschriften vinden.
Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, zij bieden ons een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij Geschilleninstantie KPZ. 

Het privacyreglement van Danseuse is van toepassing op de verzameling, verwerking, inzage en vernietiging van documentatie met betrekking tot een ingediende klacht. De klachtendossiers worden tot vijf jaar na afsluiting van de klachtenafhandeling bewaard. De bewaartermijn start vanaf de datum van afsluiting van de klachtenbehandeling.

Contactgegevens Klachtenportaal Zorg

Een klacht kun je indienen via:

Klacht indienen over geleverde zorg – Klachtenportaal Zorg 

Er kan ook gemaild worden naar: info@klachtenportaalzorg.nl

Telefonisch zijn zij bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00 via 0228-322205.


Postadres en bezoek op afspraak:
“Klachtenportaal Zorg”
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen

Scroll naar boven